Wet Scrubber System คืออะไร ?

วันที่:

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก

       Wet Scrubber System หรือ ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียกเป็นระบบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ   เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ที่มาจากกระบวนการผลิต

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก ( Wet Scrubber System )
1. มีประสิทภาพในการกักอนุภาคสูง
2. สามารใช้กับที่มีอุณหภูมิและความชื่นสูงได้ดี
3. สารใช้กับอนุภาคที่เสี่ยงต่อการติดไฟได้ 
4. สามารถบำบัดมลพิษทางอากาศได้

ระบบบำบัดอากาศด้วย Wet Scurbber, Activated Carbon

Wet Scrubber System

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.asiantechindustry.com

 

1337
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag